Ett lyft för kommunen och dess invånare
För dem som vill anlita ett markentreprenadsföretag med gott rykte och en modern maskinpark, gör klokast i att kontakta AJ:s Gräv Mantorp! Bakom företaget står den tidigare lantbrukaren Anders Johansson som har lång erfarenhet från branschen.
– Jag gör i princip allt som går att göra med en grävmaskin, säger han.
Företaget grundades av Anders redan 1990 även om det från början var ett sätt att få extrainkomster vid sidan om det egna lantbruket. Sedan år 2000 är det dock gräventreprenad som gäller för den tidigare lantbrukaren. Eftersom säsongen för markjobb är begränsad till den tid som tjälen håller sig borta gäller det att passa på medan det finns uppdrag. Och det är så som Anders arbetar. För honom är det inga problem att jobba helger eller kvällar.
–När jag arbetar som underentreprenör åt större företag brukar jag hålla på under dagtid. Resterande tid ser jag till att hjälpa olika bönder, grannar och andra personer i området med allehanda grävjobb, förklarar han.

Det har varit en väldigt bra marknad för grävjobb de senaste åren. Men Anders tror att de ekonomiska oroligheterna runtom i Europa även kommer påverka den svenska marknaden inom kort. Därför ser han till att tacka ja till så många uppdrag han hinner med, dock utan att tumma på kvaliteten som är en av hans främsta ledstjärnor.
-Om något mot förmodan skulle gå snett så ser jag till att komma tillbaks och fixa till det. Mina kunder ska aldrig behöva oroa sig för att bli lämnade vind för våg, säger han.

Uppdragen är av lite skiftande karaktär, allt från att gräva vägar, diken och avlopp till att ordna med snöröjning under vintertid. Bland kunderna finns allt från privatpersoner till Linköpings och Mjölbys kommun. Anders gillar nämligen att blanda både större uppdrag med lite mindre projekt.
– Det vore roligt om det kom in fler jobb där jag får gräva skogsdiken och liknande, så jag får vistas mer i skogen, avslutar han.

AJ:s Gräv Mantorp

Bransch:
Entreprenad

Telefon: 070 – 875 32 77

Adress:
AJ:s Gräv Mantorp
Brunnstorp
59017 Manstorp

| 13 SENASTE FÖRETAGEN